Akım nedir?

Edebiyat, resim, müzik, heykel gibi değişik sanat dallarıyla ilgili olarak ortaya çıkan, belli bir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme akım denir. Kimi zaman aynı akımın hem edebiyatı hem de başka sanat dallarını etkilediği olmuştur. Öyleyse akımların etkisi belli bir sanat dalıyla sınırlı olmamaktadır. Bir edebiyat akımının oluşmasında;

  • Toplumsal yapıdaki gelişme ve değişmeler
  • Siyasal yönetim özellikleri
  • O dönemdeki felsefi anlayışlar
  • Sanatçıların değişiklik istekleri

başlıca etkenlerdir. Bu etkenler özellikle 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan edebiyat akımları üzerinde etkili olmuştur. 20. yüzyılda etkili olan edebiyat akımlarında daha çok “sanatçıların değişiklik istekleri” rol oynamıştır. Her edebiyat akımı ya bir öncekine tepki olarak doğmuştur ya da önceki akımın uzantısı mahiyetindedir. Bu yönden düşünüldüğünde kimi akımlar arasında büyük farklılık, kimileri arasında da benzerlikler vardır.

fq

logo_k